Algemene voorwaarden van Jeneverlogies

Wij heten u van harte welkom bij onze Jeneverlogies, Ambacht & Brood en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Download hier onze algemene voorwaarden